Keadaan Bumi 3 Tahun Sebelum Munculnya Dajjal
Loading...
 
posted on WOW Keren
4,835 views
Keadaan Bumi 3 Tahun Sebelum Munculnya Dajjal

Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum muslimin amatlah banyak dan semakin bertambah kuat. Namun mendekati keluarnya Dajjal, kaum muslimin ditimpa bala" yang amat berat.

Hujan tidak kunjung turun. Tanaman pun tidak tumbuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù? Ø®Ù?رÙ?Ù?جÙ? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? Ø«Ù?Ù?اÙ?Ø«Ù? سÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?اتÙ? Ø´Ù?دÙ?ادÙ? Ù?Ù?صÙ?Ù?بÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا جÙ?Ù?عÙ? Ø´Ù?دÙ?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ø£Ù?رÙ?ضÙ? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù? Ù?Ù?بÙ?اتÙ?Ù?Ù?ا Ø«Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? اÙ?Ø«Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ø£Ù?رÙ?ضÙ? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?اتÙ?Ù?Ù?ا Ø«Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? اÙ?Ø«Ù?Ù?اÙ?Ù?Ø«Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ø£Ù?رÙ?ضÙ? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ù?Ù?بÙ?اتÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?Ù?Ù?بÙ?تÙ? Ø®Ù?ضÙ?رÙ?اءÙ? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?اتÙ? ظÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?ا Ø´Ù?اءÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? ». Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?عÙ?Ù?Ø´Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù? «

اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?بÙ?Ù?رÙ? Ù?Ù?اÙ?تÙ?Ù?سÙ?بÙ?Ù?Ø­Ù? Ù?Ù?اÙ?تÙ?Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?جÙ?رÙ?Ù? Ø°Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?جÙ?رÙ?Ù? اÙ?Ø·Ù?Ù?عÙ?اÙ?Ù?
"Sesungguhnya tiga tahun sebelum munculnya Dajjal, adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia
akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat, Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya.


Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan dua pertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan duapertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah." Kemudian para sahabat bertanya, "Dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu?" Beliau menjawab, "Tahlil, takbir dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan."

Sifat-Sifat Dajjal
Beberapa sifat Dajjal disebutkan dalam beberapa hadits berikut ini.
Dari 'Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

« بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ø£Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?ائÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?Ø·Ù?Ù?Ù?Ù? بÙ?اÙ?Ù?Ù?Ù?عÙ?بÙ?Ø©Ù? Ø? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ø°Ù?ا رÙ?جÙ?Ù?Ù? آدÙ?Ù?Ù? سÙ?بÙ?Ø·Ù? اÙ?Ø´Ù?Ù?عÙ?رÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? - Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?اÙ?Ù? - رÙ?Ø£Ù?سÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø°Ù?ا Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?ا ابÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? . Ø«Ù?Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?Ù?Ù?بÙ?تÙ? Ø£Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù?تÙ? Ø? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ø°Ù?ا رÙ?جÙ?Ù?Ù? جÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?رÙ? جÙ?عÙ?دÙ? اÙ?رÙ?Ù?Ø£Ù?سÙ? Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?بÙ?Ø©Ù? Ø·Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ø°Ù?ا اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? . Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ?بÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? بÙ?Ù?Ù? Ø´Ù?بÙ?Ù?Ù?ا ابÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? » . رÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?
Ø®Ù?زÙ?اعÙ?Ø©Ù?

"Ketika aku tidur, aku bermimpi thawaf di ka'bah, tak tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, 'Siapakah ini? ' Mereka mengatakan, 'Ini Isa bin Maryam'. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, 'Sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qaththan, laki-laki dari bani Khuza'ah.'"
Dari "Ubadah bin Ash Shoomit, Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda,

Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?دÙ? Ø­Ù?دÙ?Ù?Ø«Ù?تÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? Ø­Ù?تÙ?Ù?Ù? Ø®Ù?Ø´Ù?Ù?تÙ? Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?اÙ? تÙ?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?سÙ?Ù?Ø­Ù? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? رÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?صÙ?Ù?رÙ? Ø£Ù?Ù?Ù?Ø­Ù?جÙ? جÙ?عÙ?دÙ? Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ù?Ù?اتÙ?ئÙ?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? جÙ?Ø­Ù?رÙ?اءÙ?
Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?بÙ?سÙ? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اعÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ø£Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ?

"Sungguh, aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku kawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak bermata juling."
Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda tentang Dajjal,

Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?جÙ?اÙ?Ù? Ø£Ù?زÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?Ø£Ù?سÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?صÙ?Ù?Ù?Ø©Ù? Ø£Ù?Ø´Ù?بÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? بÙ?عÙ?بÙ?دÙ? اÙ?Ù?عÙ?زÙ?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? تÙ?عÙ?اÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ?

"(Dajjal) buta sebelah, putih dan berkilau, seolah kepalanya adalah (kepala) ular, dan (dia) adalah orang yang paling mirip dengan Abdul 'Uzza bin Qathan. Jika dia itu celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah."
Dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø®Ù?اتÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?Ø«Ù?رÙ? Ù?Ù?ا بÙ?عÙ?Ø«Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?تÙ?Ù?بÙ?عÙ? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?دÙ? Ø­Ù?Ø°Ù?Ù?رÙ? Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?دÙ? بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ø£Ù?Ø­Ù?دÙ? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?رÙ?اءÙ? جÙ?احÙ?ظÙ?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ø®Ù?اÙ?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù? Ø­Ù?ائÙ?Ø·Ù? Ù?Ù?جÙ?صÙ?Ù?صÙ? Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?سÙ?رÙ?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?بÙ? دÙ?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?سÙ?اÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù? صÙ?Ù?رÙ?Ø©Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? Ø®Ù?ضÙ?رÙ?اءÙ? Ù?Ù?جÙ?رÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا اÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?صÙ?Ù?رÙ?Ø©Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ارÙ? سÙ?Ù?Ù?دÙ?اءÙ? تÙ?دÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?

"Sesungguhnya aku adalah penutup dari seribu Nabi yang telah diutus, dan tidaklah ada seorang Nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal, dan sungguh aku telah diberi penjelasan berkenaan dengannya yang tidak diberikan kepada seorang pun.

Sesungguhnya ia adalah seorang yang bermata juling, sedang Rabb kalian bukanlah bermata juling. Mata kanannya melotot -tidak bisa dipungkiri- seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat, sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Dan aku juga diberi penjelasan tentang semua ucapan, dan gambaran surga yang berwarna hijau yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Serta gambaran neraka yang berwarna hitam berasap."

Di antara dua mata Dajjal tertulis KAFIR, sebagaimana disebutkan dalam hadits,

Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?بÙ? بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?ؤÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?ؤÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?ؤÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?

"Di antara kedua matanya tertulis KAFIR yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mu`min."
Dalam hadits diceritakan mengenai Dajjal bahwa ia tidak memiliki keturunan. Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda,

Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?اÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?

"Dajjal itu mandul."
Demikian penjelasan ringkas mengenai Dajjal dari beberapa hadits, terkhusus mengenai ciri-ciri Dajjal. Jika tidak ditemukan ciri-ciri demikian, maka tidak bisa disebut Dajjal Akbar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Jadi tidak bisa kita katakan--misalnya--George Bush itu adalah Dajjal karena memang tidak ada ciri-ciri tersebut di atas.
Alhamdulillahilladzi bi ni"matihi tatimmush sholihaat.

Trending Now
10 Orang Terjebak di Tempat Umum yang Lucu tapi Kasihan

10 Orang Terjebak di Tempat Umum yang Lucu tapi Kasihan

Saat menjalankan aktivitas sehari-hari, sering kali kita mengalami kesialan. Entah karena keteledoran, atau memang datang dengan sendirinya.
2,331 views 0 shares
10 Foto Penumpang Ojol yang Super Nyeleneh

10 Foto Penumpang Ojol yang Super Nyeleneh

Hari gini disaat kita membutuhkan sesuatu seperti pergi ke suatu tempat atau mengantar barang, tapi nggak ada yang bisa mengantar, hal utama
2,937 views 0 shares
10 Kelakuan Kocak Netizen +62 Saat Cari Jodoh di Medsos

10 Kelakuan Kocak Netizen +62 Saat Cari Jodoh di Medsos

Jaman sekarang apa sih yang gak diposting di media sosial, segala macam masalah, pengalaman, keluh kesah dan apa aja yang ada dipikiran neti
556,641 views 0 shares
Kumpulan Meme GERHANA MATAHARI TOTAL Yang Bisa Membuatmu Terhibur

Kumpulan Meme GERHANA MATAHARI TOTAL Yang Bisa Membuatmu Terhibur

Banyak yang menantikan tanggal 9 maret, untuk apa ? untuk menyaksikan fenomena yang langka terjadi, yaitu gerhana matahari total, yang bisa
71,359 views 496 shares
10 Tulisan Spanduk Jualan yang Bikin Cekikikan

10 Tulisan Spanduk Jualan yang Bikin Cekikikan

Spanduk biasa digunakan oleh seseorang untuk menulis peringatan atau himbauan. Namun bagi beberapa pedagang spanduk biasa digunakan untuk me
4,196 views 0 shares
9 Kejadian Kocak yang Pernah Terjadi Saat Memesan Ojol

9 Kejadian Kocak yang Pernah Terjadi Saat Memesan Ojol

Walaupun waktu nggak bisa diulang lagi, tapi kita bisa mengingat semua kejadian yang pernah kita alami. Mulai dari kejadian yang menyenangka
1,610 views 0 shares
10 Fungsi Lain Dari Magic Com yang Bikin Nggak Habis Pikir

10 Fungsi Lain Dari Magic Com yang Bikin Nggak Habis Pikir

Nggak bisa dipungkiri jika berkat adanya teknologi hampir semua hal menjadi lebih mudah. Salah satunya adalah menanak nasi. Jika zaman dulu
5,487 views 0 shares
10 Potret Kunci Pengamanan yang Nggak Punya Faedah Untuk Dipasang

10 Potret Kunci Pengamanan yang Nggak Punya Faedah Untuk Dipasang

Sangat wajar jika seseorang menyimpan barang yang ia punya dengan pengamanan ekstra agar terhindar dari pencurian. Nggak cuma mobil atau mot
79,996 views 171 shares
10 Nama Jalan Di Google Map yang Bikin Penasaran

10 Nama Jalan Di Google Map yang Bikin Penasaran

Jaman dulu memang berbeda dengan jaman sekarang yang semuanya jauh lebih mudah. Kalau zaman dulu ketika kita ingin menuju tempat yang enggak
1,267 views 0 shares
9 Chat Typo Antara Penjual dan Pembeli yang Bikin Bingung

9 Chat Typo Antara Penjual dan Pembeli yang Bikin Bingung

Smartphone membuat kita bisa terhubung dengan siapapun. Enggak cuma telepon atau video call aja, tetapi juga bisa melalui chatting. Bahkan k
4,017 views 0 shares