Keadaan Bumi 3 Tahun Sebelum Munculnya Dajjal
Loading...
 
posted on WOW Keren
4,812 views
Keadaan Bumi 3 Tahun Sebelum Munculnya Dajjal

Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum muslimin amatlah banyak dan semakin bertambah kuat. Namun mendekati keluarnya Dajjal, kaum muslimin ditimpa bala" yang amat berat.

Hujan tidak kunjung turun. Tanaman pun tidak tumbuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù? Ø®Ù?رÙ?Ù?جÙ? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? Ø«Ù?Ù?اÙ?Ø«Ù? سÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?اتÙ? Ø´Ù?دÙ?ادÙ? Ù?Ù?صÙ?Ù?بÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا جÙ?Ù?عÙ? Ø´Ù?دÙ?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ø£Ù?رÙ?ضÙ? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù? Ù?Ù?بÙ?اتÙ?Ù?Ù?ا Ø«Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? اÙ?Ø«Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ø£Ù?رÙ?ضÙ? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?اتÙ?Ù?Ù?ا Ø«Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? اÙ?Ø«Ù?Ù?اÙ?Ù?Ø«Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ø£Ù?رÙ?ضÙ? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ù?Ù?بÙ?اتÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?Ù?Ù?بÙ?تÙ? Ø®Ù?ضÙ?رÙ?اءÙ? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?اتÙ? ظÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?ا Ø´Ù?اءÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? ». Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?عÙ?Ù?Ø´Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù? «

اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?بÙ?Ù?رÙ? Ù?Ù?اÙ?تÙ?Ù?سÙ?بÙ?Ù?Ø­Ù? Ù?Ù?اÙ?تÙ?Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?جÙ?رÙ?Ù? Ø°Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?جÙ?رÙ?Ù? اÙ?Ø·Ù?Ù?عÙ?اÙ?Ù?
"Sesungguhnya tiga tahun sebelum munculnya Dajjal, adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia
akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat, Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya.


Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan dua pertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan duapertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah." Kemudian para sahabat bertanya, "Dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu?" Beliau menjawab, "Tahlil, takbir dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan."

Sifat-Sifat Dajjal
Beberapa sifat Dajjal disebutkan dalam beberapa hadits berikut ini.
Dari 'Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

« بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ø£Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?ائÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?Ø·Ù?Ù?Ù?Ù? بÙ?اÙ?Ù?Ù?Ù?عÙ?بÙ?Ø©Ù? Ø? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ø°Ù?ا رÙ?جÙ?Ù?Ù? آدÙ?Ù?Ù? سÙ?بÙ?Ø·Ù? اÙ?Ø´Ù?Ù?عÙ?رÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? - Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?اÙ?Ù? - رÙ?Ø£Ù?سÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø°Ù?ا Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?ا ابÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? . Ø«Ù?Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?Ù?Ù?بÙ?تÙ? Ø£Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù?تÙ? Ø? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ø°Ù?ا رÙ?جÙ?Ù?Ù? جÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?رÙ? جÙ?عÙ?دÙ? اÙ?رÙ?Ù?Ø£Ù?سÙ? Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?بÙ?Ø©Ù? Ø·Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ø°Ù?ا اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? . Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ?بÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? بÙ?Ù?Ù? Ø´Ù?بÙ?Ù?Ù?ا ابÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? » . رÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?
Ø®Ù?زÙ?اعÙ?Ø©Ù?

"Ketika aku tidur, aku bermimpi thawaf di ka'bah, tak tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, 'Siapakah ini? ' Mereka mengatakan, 'Ini Isa bin Maryam'. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, 'Sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qaththan, laki-laki dari bani Khuza'ah.'"
Dari "Ubadah bin Ash Shoomit, Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda,

Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?دÙ? Ø­Ù?دÙ?Ù?Ø«Ù?تÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? Ø­Ù?تÙ?Ù?Ù? Ø®Ù?Ø´Ù?Ù?تÙ? Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?اÙ? تÙ?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?سÙ?Ù?Ø­Ù? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? رÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?صÙ?Ù?رÙ? Ø£Ù?Ù?Ù?Ø­Ù?جÙ? جÙ?عÙ?دÙ? Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ù?Ù?اتÙ?ئÙ?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? جÙ?Ø­Ù?رÙ?اءÙ?
Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?بÙ?سÙ? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اعÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ø£Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ?

"Sungguh, aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku kawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak bermata juling."
Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda tentang Dajjal,

Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?جÙ?اÙ?Ù? Ø£Ù?زÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?Ø£Ù?سÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?صÙ?Ù?Ù?Ø©Ù? Ø£Ù?Ø´Ù?بÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? بÙ?عÙ?بÙ?دÙ? اÙ?Ù?عÙ?زÙ?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? تÙ?عÙ?اÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ?

"(Dajjal) buta sebelah, putih dan berkilau, seolah kepalanya adalah (kepala) ular, dan (dia) adalah orang yang paling mirip dengan Abdul 'Uzza bin Qathan. Jika dia itu celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah."
Dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø®Ù?اتÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?Ø«Ù?رÙ? Ù?Ù?ا بÙ?عÙ?Ø«Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?تÙ?Ù?بÙ?عÙ? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?دÙ? Ø­Ù?Ø°Ù?Ù?رÙ? Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?دÙ? بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ø£Ù?Ø­Ù?دÙ? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?رÙ?اءÙ? جÙ?احÙ?ظÙ?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ø®Ù?اÙ?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù? Ø­Ù?ائÙ?Ø·Ù? Ù?Ù?جÙ?صÙ?Ù?صÙ? Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?سÙ?رÙ?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?بÙ? دÙ?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?سÙ?اÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù? صÙ?Ù?رÙ?Ø©Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? Ø®Ù?ضÙ?رÙ?اءÙ? Ù?Ù?جÙ?رÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا اÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?صÙ?Ù?رÙ?Ø©Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ارÙ? سÙ?Ù?Ù?دÙ?اءÙ? تÙ?دÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?

"Sesungguhnya aku adalah penutup dari seribu Nabi yang telah diutus, dan tidaklah ada seorang Nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal, dan sungguh aku telah diberi penjelasan berkenaan dengannya yang tidak diberikan kepada seorang pun.

Sesungguhnya ia adalah seorang yang bermata juling, sedang Rabb kalian bukanlah bermata juling. Mata kanannya melotot -tidak bisa dipungkiri- seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat, sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Dan aku juga diberi penjelasan tentang semua ucapan, dan gambaran surga yang berwarna hijau yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Serta gambaran neraka yang berwarna hitam berasap."

Di antara dua mata Dajjal tertulis KAFIR, sebagaimana disebutkan dalam hadits,

Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?بÙ? بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?ؤÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?ؤÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?ؤÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?

"Di antara kedua matanya tertulis KAFIR yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mu`min."
Dalam hadits diceritakan mengenai Dajjal bahwa ia tidak memiliki keturunan. Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda,

Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?اÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?

"Dajjal itu mandul."
Demikian penjelasan ringkas mengenai Dajjal dari beberapa hadits, terkhusus mengenai ciri-ciri Dajjal. Jika tidak ditemukan ciri-ciri demikian, maka tidak bisa disebut Dajjal Akbar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Jadi tidak bisa kita katakan--misalnya--George Bush itu adalah Dajjal karena memang tidak ada ciri-ciri tersebut di atas.
Alhamdulillahilladzi bi ni"matihi tatimmush sholihaat.

Trending Now
10 Merk Makanan KW yang Bikin Gagal Paham. Kocak Banget!

10 Merk Makanan KW yang Bikin Gagal Paham. Kocak Banget!

Nggak bisa dipungkiri jika merek suatu produk memang sangat berpengaruh terhadap penjualan. Makanya nggak heran banyak sekali merek terkenal
1,711 views 0 shares
14 Meme Foto "Jangan Remehkan Emak Berdaster" Yang Lagi Trending Di Indonesia

14 Meme Foto "Jangan Remehkan Emak Berdaster" Yang Lagi Trending Di Indonesia

Beberapa waktu lalu sempat heboh & trending soal mannequin challenge, tapi ternyata kreatifitas Netizen tidak berhenti disitu , hanyak sela
69,308 views 2,995 shares
17 Gambar Korban Iklan, Kenyataan vs Ekspektasi

17 Gambar Korban Iklan, Kenyataan vs Ekspektasi

Iklan memang terlihat tampak Indah, lezat dan menggoda. Tapi dibalik keindahan iklan itu sendiri jauh banget kenyataan dibanding Ekspektasin
726,214 views 12,109 shares
10 Gambar Pada Spanduk Jualan yang Bikin Gagal Paham

10 Gambar Pada Spanduk Jualan yang Bikin Gagal Paham

Spanduk menjadi salah satu media yang sering digunakan untuk mempromosikan barang yang dijual oleh pedagang. Biasanya spanduk ini berisi fot
805 views 0 shares
Hasil CROP Foto yang Mengubah Segalanya, Siap Siap Kagum Deh Lihatnya

Hasil "CROP" Foto yang Mengubah Segalanya, Siap Siap Kagum Deh Lihatnya

Semakin banyaknya penggunaan sosial media, semakin banyak orang mengupload foto biasanya mereka memilih fotonya diedit, crop, filter agar t
754,238 views 5,627 shares
12 Fakta Tentang Belanja Online yang Bisa Bikin Kamu Geregetan

12 Fakta Tentang Belanja Online yang Bisa Bikin Kamu Geregetan

Tekhnologi yang semakin maju di era sekarang bisa bikin semuanya serba instan. Pesan makan dengan online dan dikirim dengan ojek online juga
768,427 views 49,701 shares
10 Chat Dengan Cewek Matre yang Endingnya Greget Banget

10 Chat Dengan Cewek Matre yang Endingnya Greget Banget

Setiap pria pasti memiliki kriteria sendiri untuk menjadikan seorang wanita sebagai pasangannya. Salah satunya, mereka nggak ingin punya pas
1,554 views 0 shares
10 Status Facebook Salah Paham Ini Bikin Tepuk Jidat

10 Status Facebook Salah Paham Ini Bikin Tepuk Jidat

Sebagai manusia, kesalahpahaman adalah hal yang biasa. Biasanya hal ini terjadi karena miskomunikasi ketika melihat atau ngobrolin sesuatu.
161,977 views 0 shares
10 Kelakuan Absurd Para Tukang yang Bikin Ngakak

10 Kelakuan Absurd Para Tukang yang Bikin Ngakak

Jika kamu familiar dengan ungkapan kuproy atau kepanjangannya yaitu kuli proyek, belakangan ungkapan ini menjadi goyonan di media sosial, ka
1,684 views 0 shares
[11 Gambar Lucu] Model Busana Wanita Masa Kini

[11 Gambar Lucu] Model Busana Wanita Masa Kini

Indonesia memiliki selera berbusana yang cukup unik terutama pada wanitanya. Mereka menggabungkan berbagai selera berbusana dari berbagai co
771,734 views 17,869 shares