Keadaan Bumi 3 Tahun Sebelum Munculnya Dajjal
Loading...
 
posted on WOW Keren
4,887 views
Keadaan Bumi 3 Tahun Sebelum Munculnya Dajjal

Ketika Dajjal muncul, jumlah kaum muslimin amatlah banyak dan semakin bertambah kuat. Namun mendekati keluarnya Dajjal, kaum muslimin ditimpa bala" yang amat berat.

Hujan tidak kunjung turun. Tanaman pun tidak tumbuh. Sebagaimana disebutkan dalam hadits,

Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù? Ø®Ù?رÙ?Ù?جÙ? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? Ø«Ù?Ù?اÙ?Ø«Ù? سÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?اتÙ? Ø´Ù?دÙ?ادÙ? Ù?Ù?صÙ?Ù?بÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا جÙ?Ù?عÙ? Ø´Ù?دÙ?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? اÙ?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ø£Ù?رÙ?ضÙ? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù? Ù?Ù?بÙ?اتÙ?Ù?Ù?ا Ø«Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? اÙ?Ø«Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ø£Ù?رÙ?ضÙ? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ø«Ù?Ù?Ù?Ø«Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?اتÙ?Ù?Ù?ا Ø«Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù? اÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? اÙ?Ø«Ù?Ù?اÙ?Ù?Ø«Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?رÙ?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ø£Ù?رÙ?ضÙ? Ù?Ù?تÙ?Ø­Ù?بÙ?سÙ? Ù?Ù?بÙ?اتÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?Ù?Ù?بÙ?تÙ? Ø®Ù?ضÙ?رÙ?اءÙ? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?اتÙ? ظÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?ا Ø´Ù?اءÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? ». Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?عÙ?Ù?Ø´Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù? «

اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اÙ?تÙ?Ù?Ù?Ù?بÙ?Ù?رÙ? Ù?Ù?اÙ?تÙ?Ù?سÙ?بÙ?Ù?Ø­Ù? Ù?Ù?اÙ?تÙ?Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?جÙ?رÙ?Ù? Ø°Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?جÙ?رÙ?Ù? اÙ?Ø·Ù?Ù?عÙ?اÙ?Ù?
"Sesungguhnya tiga tahun sebelum munculnya Dajjal, adalah waktu yang sangat sulit, di mana manusia
akan ditimpa oleh kelaparan yang sangat, Allah akan memerintahkan kepada langit pada tahun pertama untuk menahan sepertiga dari hujannya, dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan sepertiga dari tanaman-tanamannya.


Dan pada tahun kedua Allah akan memerintahkan kepada langit untuk menahan dua pertiga dari hujannya dan memerintahkan kepada bumi untuk menahan duapertiga dari tumbuh-tumbuhannya. Kemudian di tahun yang ketiga, Allah memerintahkan kepada langit untuk menahan semua air hujannya, maka ia tidak meneteskan setetes air pun dan Allah memerintahkan kepada bumi untuk menahan semua tanaman-tanamannya, maka setelah itu tidak dijumpai satu tanaman hijau yang tumbuh dan semua binatang yang berkuku akan mati, kecuali yang tidak dikehendaki oleh Allah." Kemudian para sahabat bertanya, "Dengan apakah manusia akan hidup pada saat itu?" Beliau menjawab, "Tahlil, takbir dan tahmid akan sama artinya bagi mereka dengan makanan."

Sifat-Sifat Dajjal
Beberapa sifat Dajjal disebutkan dalam beberapa hadits berikut ini.
Dari 'Abdullah bin Umar, bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

« بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ø£Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?ائÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?Ø·Ù?Ù?Ù?Ù? بÙ?اÙ?Ù?Ù?Ù?عÙ?بÙ?Ø©Ù? Ø? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ø°Ù?ا رÙ?جÙ?Ù?Ù? آدÙ?Ù?Ù? سÙ?بÙ?Ø·Ù? اÙ?Ø´Ù?Ù?عÙ?رÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? - Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?اÙ?Ù? - رÙ?Ø£Ù?سÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø°Ù?ا Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?ا ابÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? . Ø«Ù?Ù?Ù?Ù? Ø°Ù?Ù?Ù?بÙ?تÙ? Ø£Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù?تÙ? Ø? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ø°Ù?ا رÙ?جÙ?Ù?Ù? جÙ?سÙ?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ø­Ù?Ù?Ù?رÙ? جÙ?عÙ?دÙ? اÙ?رÙ?Ù?Ø£Ù?سÙ? Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?بÙ?Ø©Ù? Ø·Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ø°Ù?ا اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? . Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ?بÙ? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? بÙ?Ù?Ù? Ø´Ù?بÙ?Ù?Ù?ا ابÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? » . رÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?
Ø®Ù?زÙ?اعÙ?Ø©Ù?

"Ketika aku tidur, aku bermimpi thawaf di ka'bah, tak tahunya ada seseorang yang rambutnya lurus, kepalanya meneteskan atau mengalirkan air. Maka saya bertanya, 'Siapakah ini? ' Mereka mengatakan, 'Ini Isa bin Maryam'. Kemudian aku menoleh, tak tahunya ada seseorang yang berbadan besar, warnanya kemerah-merahan, rambutnya keriting, matanya buta sebelah kanan, seolah-olah matanya anggur yang menjorok. Mereka menjelaskan, 'Sedang ini adalah Dajjal. Manusia yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qaththan, laki-laki dari bani Khuza'ah.'"
Dari "Ubadah bin Ash Shoomit, Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda,

Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?دÙ? Ø­Ù?دÙ?Ù?Ø«Ù?تÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? Ø­Ù?تÙ?Ù?Ù? Ø®Ù?Ø´Ù?Ù?تÙ? Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?اÙ? تÙ?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?سÙ?Ù?Ø­Ù? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? رÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?صÙ?Ù?رÙ? Ø£Ù?Ù?Ù?Ø­Ù?جÙ? جÙ?عÙ?دÙ? Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? اÙ?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ù?Ù?اتÙ?ئÙ?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? جÙ?Ø­Ù?رÙ?اءÙ?
Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?بÙ?سÙ? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اعÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ø£Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ?

"Sungguh, aku telah menceritakan perihal Dajjal kepada kalian, hingga aku kawatir kalian tidak lagi mampu memahaminya. Sesungguhnya Al Masih Dajjal adalah seorang laki-laki yang pendek, berkaki bengkok, berambut keriting, buta sebelah dan matanya tidak terlalu menonjol dan tidak pula terlalu tenggelam. Jika kalian merasa bingung, maka ketahuilah bahwa Rabb kalian tidak bermata juling."
Dari Ibnu 'Abbas, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda tentang Dajjal,

Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?جÙ?اÙ?Ù? Ø£Ù?زÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?Ø£Ù?سÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?صÙ?Ù?Ù?Ø©Ù? Ø£Ù?Ø´Ù?بÙ?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?اسÙ? بÙ?عÙ?بÙ?دÙ? اÙ?Ù?عÙ?زÙ?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø·Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? تÙ?عÙ?اÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ?

"(Dajjal) buta sebelah, putih dan berkilau, seolah kepalanya adalah (kepala) ular, dan (dia) adalah orang yang paling mirip dengan Abdul 'Uzza bin Qathan. Jika dia itu celaka dan sesat, maka ketahuilah bahwa Tuhan kalian tidaklah buta sebelah."
Dalam sebuah hadits, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø®Ù?اتÙ?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?Ø«Ù?رÙ? Ù?Ù?ا بÙ?عÙ?Ø«Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?تÙ?Ù?بÙ?عÙ? Ø¥Ù?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?دÙ? Ø­Ù?Ø°Ù?Ù?رÙ? Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?Ù? اÙ?دÙ?Ù?جÙ?Ù?اÙ?Ù? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?دÙ? بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ø£Ù?Ø­Ù?دÙ? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù? رÙ?بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ? بÙ?Ø£Ù?عÙ?Ù?Ù?رÙ? Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?رÙ?اءÙ? جÙ?احÙ?ظÙ?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù?اÙ? تÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ø®Ù?اÙ?Ù?Ø©Ù? Ù?Ù?Ù? Ø­Ù?ائÙ?Ø·Ù? Ù?Ù?جÙ?صÙ?Ù?صÙ? Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?سÙ?رÙ?Ù? Ù?Ù?Ø£Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?بÙ? دÙ?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?سÙ?اÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?عÙ?Ù?Ù? صÙ?Ù?رÙ?Ø©Ù? اÙ?Ù?جÙ?Ù?Ù?Ù?Ø©Ù? Ø®Ù?ضÙ?رÙ?اءÙ? Ù?Ù?جÙ?رÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?ا اÙ?Ù?Ù?Ù?اءÙ? Ù?Ù?صÙ?Ù?رÙ?Ø©Ù? اÙ?Ù?Ù?Ù?ارÙ? سÙ?Ù?Ù?دÙ?اءÙ? تÙ?دÙ?Ø®Ù?Ù?Ù?

"Sesungguhnya aku adalah penutup dari seribu Nabi yang telah diutus, dan tidaklah ada seorang Nabi yang diutus kecuali telah memperingatkan kepada umatnya tentang Dajjal, dan sungguh aku telah diberi penjelasan berkenaan dengannya yang tidak diberikan kepada seorang pun.

Sesungguhnya ia adalah seorang yang bermata juling, sedang Rabb kalian bukanlah bermata juling. Mata kanannya melotot -tidak bisa dipungkiri- seakan-akan dahak yang menempel pada tembok yang dicat, sedang mata kirinya seperti bintang yang terang. Dan aku juga diberi penjelasan tentang semua ucapan, dan gambaran surga yang berwarna hijau yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Serta gambaran neraka yang berwarna hitam berasap."

Di antara dua mata Dajjal tertulis KAFIR, sebagaimana disebutkan dalam hadits,

Ø¥Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù?بÙ? بÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?اÙ?Ù?رÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?ؤÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø£Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?ؤÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?ؤÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?

"Di antara kedua matanya tertulis KAFIR yang bisa dibaca oleh orang yang membenci perbuatannya atau bisa dibaca oleh setiap orang mu`min."
Dalam hadits diceritakan mengenai Dajjal bahwa ia tidak memiliki keturunan. Nabi shallallahu "alaihi wa sallam bersabda,

Ù?Ù?Ù?Ù? عÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?اÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?دÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?

"Dajjal itu mandul."
Demikian penjelasan ringkas mengenai Dajjal dari beberapa hadits, terkhusus mengenai ciri-ciri Dajjal. Jika tidak ditemukan ciri-ciri demikian, maka tidak bisa disebut Dajjal Akbar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Jadi tidak bisa kita katakan--misalnya--George Bush itu adalah Dajjal karena memang tidak ada ciri-ciri tersebut di atas.
Alhamdulillahilladzi bi ni"matihi tatimmush sholihaat.

Trending Now
Dibalik Romantisnya Foto PREWED, Ternyata Prosesnya LUCU juga !

Dibalik Romantisnya Foto PREWED, Ternyata Prosesnya LUCU juga !

Setiap orang pasti menginginkan acara pernikahannya menjadi moment romantis yang bisa teringat sampai kapanpun. Salah satu cara yang belakan
232,256 views 68,555 shares
28 Foto Operasi Plastik Orang Korea yang Bikin Kamu Geleng-geleng Kepala

28 Foto Operasi Plastik Orang Korea yang Bikin Kamu Geleng-geleng Kepala

Memiliki wajah yang sempurna merupakan impian bagi banyak orang. Namun hal itu kadang tidak dapat dinikmati oleh semua orang. Karena setiap
233,150 views 3,232 shares
10 Alasan Kocak Driver Ojol yang Cancel Orderan

10 Alasan Kocak Driver Ojol yang Cancel Orderan

Nggak bisa dipungkiri jika teknologi saat ini sangat berpengaruh dalam kehidupan kita sehari-hari, salah satunya adalah ojek online. Ya, keb
106,998 views 0 shares
10 Status Gagal Masak yang Bikin Kasihan Tapi Lucu

10 Status Gagal Masak yang Bikin Kasihan Tapi Lucu

Semua orang bisa makan, tapi nggak semua orang bisa memasak dan membuat makanan yang lezat. Berbicara tentang makanan, pasti nggak lepas dar
382 views 0 shares
10 Foto yang Diambil Sedetik Sebelum Terjadinya Kesialan

10 Foto yang Diambil Sedetik Sebelum Terjadinya Kesialan

Selain dalam pikiran, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk mengenang sesuatu adalah dengan mengabadikannya momen lewat jepretan kamer
241,940 views 19,965 shares
WOW Ternyata Gitu !! Foto-Foto Film Terkenal Sebelum Ditambah Efek Visual

WOW Ternyata Gitu !! Foto-Foto Film Terkenal Sebelum Ditambah Efek Visual

Kamu suka nonton film? Pasti banyak yang bilang suka nih. Pada tau belum sih kalo ternyata film-film sebelum dikasih efek visual malah kelia
242,542 views 7,141 shares
Nggak Semua yang Kamu Lihat Di Sosmed Itu Benar, Ini Buktinya!

Nggak Semua yang Kamu Lihat Di Sosmed Itu Benar, Ini Buktinya!

Dengan adanya media sosial, hampir setiap orang memamerkan semua momen yang mereka rasakan melalui foto lalu mengunggahnya. Dan terkadang ha
242,595 views 48,219 shares
10 Kegagalan Desain Bangunan yang Bikin Bingung plus Ngakak

10 Kegagalan Desain Bangunan yang Bikin Bingung plus Ngakak

Arsitek adalah pekerjaan yang mendesain suatu bangunan seperti rumah, gedung atau fasilitas umum lainnya. Dalam pekerjaannya arsitek harus
242,599 views 8,130 shares
9 Status Bocah di Facebook Ini Bikin Miris Dan Tepuk Jidat

9 Status Bocah di Facebook Ini Bikin Miris Dan Tepuk Jidat

Jika melihat fenomena media sosial saat ini, isinya bukan hanya digunakan oleh orang-orang dewasa aja, tapi banyak sekali anak-anak di bawa
849,836 views 0 shares
10 Tulisan Lucu di Belakang Truk yang Bikin Kita Tersenyum Kecut

10 Tulisan Lucu di Belakang Truk yang Bikin Kita Tersenyum Kecut

Salah satu ciri khas kendaraan umum di Indonesia adalah tulisan yang ditempel pada tubuh kendaraan. Yang paling sering kita jumpai adalah tu
441 views 0 shares